Interra IR Emitter është një transmetues shumëfunksional të sinjaleve IR. Ju lejon të menaxhoni të gjitha pajisjet elektronike infrared si TV, DVD, kondicioneri. Ka gjithsej pesë modalitete të ndryshme: modaliteti i vetëm, modalitet përsëritës, modalitet e sekuencial, kontrolli i klimës dhe zbulimi i rrymës. 

Interra IR Transmitter ka maksimumi 150 kode universal IR dhe 81 kode AC IR. Ka 4 ndërfaqe përhapëse, A, B, C, D. Interra IR Emitter prodhohet në përputhje me standardin e BE-së për EMC dhe në përputhje me sigurinë elektrike.


Download Interra KNX / IR Gateway Assistant Software

Produktet INTERRA

Këndi i Produkteve!

Interra KNX IR Gateway Series

ITR420-0001 // KNX - IR Gateway

Regjistrohuni në gazetën tonë për t'u informuar në lidhje me risitë.